Špalenec

Samota č.p.14 patřila ke Křídě.

Pohled na Špalenec v době prosperity.

Tato samota vznikla při cestě od Těšnova na Zábelec, na Krba či na Palohlavy. Dlouho jsem nemohl získat žádné foto, ani informace o této samotě. Nyní vím, že vodu brali ze studny (12 m do zásypu). Prošel jsem tudy nesčíslněkrát, ale trochu vedle. Až jsem pozastavil  nad tvarem terénu a tak jsem objevil studnu. Je jak včera dokončená.

Vypuštěný rybník pod domem.

Zde stál chlév.

Pozůstatek sklepa

Samotu obývali Brožovi.