Kučerovo

Tato samota stála při cestě ze Zábelce na Českou Novinu. Pitnou vodu brali Kučerovi ze dvou studánek. Jedna, směrem ke Krbům, je vyschlá. Druhá, k Novině, byla zničena vrtem od vodonehospodářů. Leží zde vrtná tyč, trochu pokroucená. Označený vrt byl poničen. Pro dobytek měli vodu pod chalupou v kálku. Pan Kučera trhal zuby a jeho máma věštila z karet. Okolní pole a louky jsou zalesněny. Dnešní cesta není původní.