Pytlíkov

Osada stávala o pěti domech. Dva domy stály na katastru Stražiště (na levém břehu Zábrdky).

Mlýn a dvě stavení v katastru Jablonec (pravém břehu).

Mlýn měl v začátcích dvě kola. Později turbínu. Byl patrový, kamenný a měl ještě hospodářskou budovu.

Takto vypadal v dobrých časech. Jablonec čp.1 Fechtnerovo.

Takto osadu zachytil malíř Karel Brousek.

Toto je současnost.

Bývalá hospodářská budova.

Temný otvor je odtok od turbíny a přepad. Vpravo odpad z wc.

Stavidlo na turbínu a jalový splav.

Pozůstatek po turbíně.

Zde bylo Čechovo. Stražiště čp.51.

Stražiště čp.53

 

Jablonec čp.2. Dříve Ostrmanovo.

Zde stával třetí pytlikovský dům, Jablonec čp.3. Dříve Nedvědovo (1882), pak Rollovo (1892)

Zvonička má také zajímavý příběh.

Paní mlynářka Fechtnerová dostala darem od faráře z Jablonce zvon. Na lípě se zhotovila zvonička s obrázkem Panny Marie. Ve své závěti zapsala, že daruje zvon do kapličky v blízké vsi, která přišla o zvon za války a nyní žádný neměla.

Toto je zvon z Pytlíkova.