Proseč

Tato obec patřila také k pokrokovým. Měli tehdy moderní vodovod. Začínal dvěma pramennými jímkami. Jedna je vyzděná z cihel.

Druhá byla kamenná.

Potrubím byla pitná voda svedena k vodárně u Zábrdky.

Odtud byla tlačena zpět k Proseči do vodojemu.

Ten byl shora  zastřešený jen dřevěnou střechou, nyní propadlou. Zbyl jen betonový skelet.

Pro neustálé havarie na tlakovém potrubí byla vykopána studna u pramenných jímek.

Vedle byla postavena vodárnička na elektřinu.  Ta měla poloviční potřebu výtlaku oproti původní od Zábrdky.

Ve vsi stála kaple, nikoliv v Prosíčkách, jak je uvedeno v kalendáři Zaniklé obce z Ralska z r. 2015.

Podařilo se mi sehnat pár starších fotek. Toto je Eichlerův statek. Druhý největší po Mansfeldově.

Tento domek patřil Ladislavu Bartošovi. Hodný člověk. Domek stál poslední ke Kracmanovu.

Toto je rodina hajného Antuše na své zahrádce. V pozadí Růtuv statek.

Potvrzení Rudolfa Vranovského o samozásobitelství (hopodařili).


Žádost o domovský list Josefa Galla.

Úvodní zápis z prosečské matriky :

Založeno v lednu 1899.

V této obecní matrice byli podchyceni výměnkáři a jejich svobodné děti, dále majitelé dotčeného domu čp. a jejich svobodné děti. Děti těchto majitelů, které uzavřely sňatek před rokem 1899, již nebyly podchyceny, rovněž zemřelé před rokem 1899.

Proseč, dne 1. ledna 1899.

Zástupce obce

K. Schwarz

 

 Děkuji za překlad dvorní překladatelce Janě Havlíkové.

Evidenční přihláška.

Rodný list Wilhelma Ohmeho z Proseče č.p.35

Změna domovského práva Josefa Sluky z Proseče do Mimoně.

Razítko obce po roce 1945