Ostroh

Dvůr, který za první republiky, od paní hraběnky převzala čs. armáda

Okolo názvu se vedou debaty. Tak tady máte důkaz. Je to tel seznam z r. 1934-35.

Čili  hříbárna.

  Dnes je ze dvora jedna halda sutě.

Dvůr měl dostatek vody, neboť v blízkosti je silný pramen s velkou nádrží.

Do zavedení elektřiny zde byl stabil. motor, jako ostatně ve všech obcích, kde nebyl vodní tok.

Pravděpodobně rezervní nádrž na vodu pro koně, či koupaliště.

Přepis o prodeji děvínského panství Jana z Vartmberka Jitce z Landštejna, které koupil od Krištofa z Talkenberka Je to strojový přepis s překlepy. Důležitý je seznam vsí a dvorů tohoto panství. Které byly osedlé (obydlené) a které pusté.

Pod Ostrohem je dlouholetý skautský tábor. V zimě.

V létě.

Využívá vodu z pramene.

Hádanka. Je to mostek, či propusť z rybníka u Ostrohu? Opravdu to není sklep.