Olšina

Tato ves  měla školu, pilu, mlékárnu, poštovní úřad s telefonní ústřednou, četnickou stanici i kapli.

Kaple sv. Floriana.

Škola již po zavedení elektřiny do vsi. Před zavedením vyráběla elektřinu pro ves lokomobila na pile.

Zde je výpis z tel. seznamu z r. 1934

 Schwarcovo, po odsunu, na jejich přání nastěhovali se Eichlerovi. V r.1947 museli také opustit.

Tato obec stála mimo jakýkoliv vodní tok.

Není pravda, že neměla studny. Momentálně nejhlubší studna má hloubku 34 m k zásypu. Z mých zkušeností, zde byl pravděpodobně rumpál, podobný tomu, co je v českodubském muzeu, který pochází z Družcova.

Nyní o olšinském vodovodu.

 

Počátek náhonu k vodárně.

 V pramenné jímce je velice silný pramen. Byl dokonce napojen na liberecký vodovod.

Toto je současnost.

Odtud byla pitná voda čerpána pumpou, poháněnou Zábrdkou. Měla široké kolo, které pohánělo dvě plunžrové pumpy. Kolo jsem nalezl  o dva kilometry jinde. Chtěli jej použít myslivci.

Vodárna je stavebně zachovalá, zařízení samozřejmě nikoliv.

Vodojem se nacházel při cestě z Olšiny do Kostřice. Na fotu jsou zbytky u myslivecké kazatelny, vlevo na okraji fota je cesta do Kostře.

Hajný Antuš z Proseče na něj chodil na čekanou. Jednou navečer šel opět na vodojem od Kostře. Když byl poblíž, viděl utíkat několik vojáků (čs.) směrem ke Křídě. Najednou se ozval výbuch a hajného povalila tlaková vlna na zem. Naštěstí zůstal nezraněn. Vodojem byl zlikvidován.

Odtud tekla voda spádem do Olšiny, kde je ještě jeden vodojem u mlékárny.

K odpadním vodám z mlékárny: nebyly vypouštěny do rybníka, ale uzavřeným potrubím do čistících jam pod Olšinou.

Z rybníka se brala voda do parního stroje na pile, č.p. 20

Je smutné, že 24 let od možnosti legálně navštěvovat tento kraj, se tzv. spolky nepostaraly třeba o jednoduché postavení povalených pomníčků, křížků a památníků.

Nemusí být nové, stačila by postavit stará torza. O to víc by byli působivější. Bohužel člověk míní, ale znáte to. Takový je život. Pomníčky si dělají nyní živí pro sebe. Jinak si nedovedu vysvětlit důvod, proč se postaví pomníček tam, kam se lidé zvláště starší, normálně nedostanou. Hlavně nějakou korunku, či euro mohou zaslat. A to je ta pravá srdeční záležitost k této oblasti.

Tento pomníček je z r. 1871

Nyní  zbytky vsi slouží jako jedna ze vstupních bran do obory Židlov.

 

OBORA ŽIDLOV

Bylo to asi nejrozumější, co zde mohlo vzniknout. Aby zde běhali hroši a žirafy to může napadnout..........  Dnes se můžete po oboře pohybovat po svých, kdekoliv, mimo zónu klidu na Zbynsku a prostor trhací jámy mezi Židlovem a Okny. Do obory jsou u uzavřených cest zhotoveny žebříky přes plot.

Na kole je povoleno jezdit jen po cyklostezkách z Olšiny do Kuřivod a z Hvězdova na Jabloneček. Myslím v oboře. Křižují se pod bývalou vsí Kracmanov. A pokud na kole, tak pomalu. Není to šikana. Je zde hojnost zvěře a nedávno jeden cyklista málem nepřežil srážku se zvěří.  Obora je hlavně pro zvěř. Buďme rádi za možnost volného toulání v terénu. Příroda nám nadělila nohy, ale dnes nás nosí hlavně do auta. Těch pár tuláků, které potkám při svých toulkách mi říká: toto je zemský ráj.

Není pravda, že je zde zachovaná příroda díky vojenskému prostoru. Příroda je zde stejná, jako kdekoliv jinde v Čechách. V lesích normálně hospodařily vojenské lesy, jako dnes. Na zemědělských plochách hospodařily vojenské statky. Ladem ležely a leží dopadové plochy a rozbourané (rozkradené) vesnice.  Byl zakázán volný pohyb osob. Dnes se z dopadových ploch šíří hloh a traviny, které zvěř nespásá. Podle cyklostezek přibývají petky. A kde jsou ochránci přírody? Nechá se to ještě pár let a pak dotace na likvidaci. Škoda, že se zase našlo pár chytrolínů, kteří za modlou mamonu a ikonou geoparku tuto oblast zničí. Již se netěším na nerezové zábradlí na skalách a infotabule v přírodě s obrázky přírody. (Jděte se projít na Pravčickou bránu, kde dokonce platíte vstupné soukromníkovi a to je Národní park) . A čtoucí turista nevidí, že mu za zády kráčí jelen, muflon, či divočák. O stojícím zubrovi nemluvě (i když to není zubr). Ale dotace jsou dotace. Hlavně krmit lidi informacemi o národním geoparku. A ukazovat v tv Panskou skálu, ale to nádherné, placené parkoviště pod ní již ne. A výraz, že v Modlivém dole je vydlabaná kaple je slovo odborníka. Je to samozřejmě  můj názor.

Když půjdete po svých, můžete vidět nejen v oboře i toto a nemusíte se bát, zvěř na lidi, narozdíl od lidí, neútočí.

Jelení mládež.

Proč mne rušíš.

Poslední dva z velkého stáda. Rozehnali je vlci .

Lončák.

Máma se selaty.

Na snídani.

Na útěku.

V takovémto loži rodí bachyně mladé.

Víte, jak nejlépe vyfotit divočáky ? Postavíte v lese klec a pozvete je na baštu.

A pak již jen fotíte. Tento párek skončí v nové oboře pro divočáky u Jablonce a Prosíčkách.

Nesahej na mne.

Koukám, kdo to sem jde.

Mámo pojď pryč.

Co na nás koukáš.

Já tě sleduji.

Ještě mu to moc nelítá.

Pěkný přírůstek

Pozůstatek vlčí hostiny.

Užovka hladká

Krásný exemplář.

V jiném oděvu.

Minikus

Maxikus 140 cm

 

a další.