Okna

Ves ležící na cestě z Kracmanova do Hvězdova. V mělké dolině pod Olšinou ležela tato ves, ze které zůstaly pouze sklepy v pískovci. Z rybníka ve vsi  vytékal pouze malý potůček, který se ztrácel ještě před hájovnou. Nyní je nad zbytky hájovny močál. Žáci jedné školy v přírodě vytvořili tento symbol vsi.

Toto je graf vsí, šest let po skončení třicetileté války. Černé body jsou domy pusté, bílé obsazené. Je vidět, že zde nebylo velké ničení armádami. Sem asi vojska chodila odpočívat, či se zašívat. Proč by tu ničili, když zde mohli mít zázemí.

Stav v r. 1843


Cesta okolo rybníka.

Pohled na ves od severozápadu.

Zde bydlela sestra mlynáře ze Zourova Anastázie Weiserová - Tielová.

Borovičkovi před svým domem.

Borovičkovo přes rybník.

Žáci místní školy. Poznáte někoho ?

Třída s učitelem.

Rodina Borovičkova a Schreierova.

Ostuda předků, ale i naše. Kdo jdete okolo, postůjte chvíli v pokoře a v duchu se omluvte za naše předky. Neřešte národnost.

Potomek jedné rodiny z Oken.