Niederwald

Název této středověké vesnice odpovídá místu položení. Není to Černá Novina. Našel jsem zatím pět sklepů, které jsou podstatně menší, než sklepy v jiných, mladších vesnicích. Archeologové našli základy pece a střepy. Zdroj vody jsem nenalezl. Asi proto, že šlo pravděpodobně o povrchový pramen, který vyschl. Studny jsem také žádné nenalezl. Pouze jediný pramen, který vyschl teprve nedávno,  byl později využíván pro Černou novinu.

 

Nedokončený sklep.

Stáří sklepa naznačuje zasypání sklepa jehličím a tvar vchodu.

Další sklep, základy domů již nejsou vidět.

Tento sklep je obýván trempíky.

Tento sklep také mizí pod vrstvami humusu.