Česká Novina

To jsou zmatky kolem této vsi. I na pohledech je psaná takto. Dříve byl název jen Novina. Pamětník mi říkal, že Dolní Novina byla dole pod Černou Novinou a Holičkama. A teď babo raď. Kdo mi to potvrdí, či vyvrátí ? Těch zmatků je kolem vsi více. Přitom žijí pamětníci a přesto se píší v knihách a na webovkách nepravdy.

Toto byla na svoji dobu moderní vodárna, nikoliv mlýn.

Tajuplné místo pod Novinou je ve skutečnosti vodárna. Bohužel bylo vydáno již několik nepravd. První, že to byl mlýn. Druhá, že se zde mlela jen hrubá mouka. Mlynáři by se zasmáli.  Třetí, že byl poháněn vodou z nebeského rybníka u vsi (v poslední vydané knize je používán výraz nebesář, to je špatně česky, stejně jako, že u statku bylo nádvoří). Nebo dokonce , že byl mlýn poháněn vodou z vodojemu. Na fotu jsou devastované  břehy dotyčného nebeského rybníka. Lidská hamižnost a hloupost nezná hranic. Pak přijdu k domu a majitel se chlubí, že má obložený strom z pískovců ze studny. Přitom to je ukradeno ze sklepa, z některého domu zaniklých vsí. On je pan čistý, on to jen zadá. Tam, odkud přišel, by si to nedovolil.

 Drenáží byl sveden pramen do pramenné jímky (současnost).

Odtud byla nasáta do vodárny a tlačena potrubím do vodojemu na Lánův kopec nad vsí. Jako pohon byl opět používán stabilní benzínový motor, jako v Palohlavech.

Nyní je vodojem moderně vyzdoben.

Lidé ve vsi měli tlakovou vodu do domů i chlévů, dokonce již měli v chlévech napaječky. Vyráběl je J. Kešner z Hlavice.

Dokonce měl na napaječku patent č.52057

Některé ruiny v Novině mají tajuplný nádech.

Ani čtvrt století kulturní svobody nepostavilo tento památník. Nemá někdo o něm více informací ? Barbar pečlivě přesekal písmena na pomníku. Pravděpodobně jména padlých.