Dolánky

Malá osada, velice roztažená v údolí Zábrdky,které se rozšiřuje mezi Vlachovým a Těšnovem. Čítala jenom devět domů, ale mezi nimi byl i mlýn. Ten má bohatou historii.

 

 Pohled na střed vsi.

č.p. 1 Dnes malá chatka se zbytky staré zdi a sklepem.

č.p. 2

 

č.p. 3  Letitý mlýn, který nepřežil osmdesátá léta 20 stol.. Svitla naděje, že v něm bude rekreační středisko. Bohužel brzo zhasla.

Známá fotografie manželky posledního správce Hyky s fotem mlýna. Při stoletém jubileu. Více o ní v příběhu Malé Mohelky.

První zápis je z r. 1680, kdy se píše, že:

Michael Zimmermonn ujal se tento mlýn od svého otce za 80 kop.

Další majitelé

r. 1721 Daniel Zimmermann

r. 1756 Antonín Trägner

r. 1762 Václav Riegl

r. 1772 Antonín Riegl

r. 1787 Josef Kreibich

r. 1817 Antonín Kreibich

r. 1829 Mariana Schwarzová (dcera A.K.)

r. 1873 Franz Schwarz

r. 1889 Franz Schwarz jun.

r. 1910 Mariana Schwarz nezl.(provdaná Habel)

r. 1918 Henrich Habel  na 1/2

r. 1941 Marie Habel (vdova)

r. 1945 správce Kouba

r. 1946 správce Hyka

r. 1956 zemřel, potom družstvo šrotovalo

r. ? zbořena roubená část a navážen material na rekreačku.

r. 1982 mlýn zlikvidován

 

 

č.p. 4 Znal jsem Husákovi

J. H. v pozadí mlýn

č.p. 5 Dlouhá léta dobře udržovaná chalupa, jenom vejminek zmizel.

č.p. 6 Dlouho jsem byl přesvědčen, že  dům patří k Těšnovu. Naštěstí jsem potkal p. Stejskala. Ten mne donutil zapátrat  hlouběji. Dům dnes neexistuje , jen rekreačka.

Pouze sklepy.

č.p. 7 Dům vznikl na odděleném pozemku od mlýna.

č.p.8 Dlouho jsem nemohl dům nalézt. Je na kopci u Dehtár.

č.p. 9  První dům za mostem.