Kostřice

Tento hydrant je symbolem pokroku v této vsi a důkazem, že ne vše je zničeno a ukradeno. Vsi se též říkalo na Kostři.

Začnu opět vodou. Poprvé jsem navštívil tuto lokalitu v r. 1966. Mám z té doby ohromný zážitek. Když jsem otevřel dveře do pramenné jímky (tehdy ještě byly na místě), ucítil jsem vůni vody. A to mám stále v sobě . Kdykoliv jdu okolo, musím se zastavit a napít. Přestože chybí dveře, voda zde stále voní. Aspoň mně určitě.

Na pramenné jímce byl původně letopočet 1910. Rok vzniku vodovodu. Nikoliv desáté zastavení na poutní cestě.

 Místní obyvatelé opět dokázali využít silný pramen ku své potřebě, ale také tak, aby se voda sama dostala až do vodojemu nad vsí. A použili k tomu technické dílo zvané trkač. Poprvé ho do Čech přivezl hrabě Rohan a použil ho na zámku Sychrov. Přivezl ho z výstavy v Paříži, kde ho vystavovali (vynálezce jeden z bratrů Montgolfierů). Pracuje na principu využití energie vody, kterou získá spádem a rázem. Od pramenné jímky vede potrubí do trkačové šachty, odtud do vodojemu. O údržbu se staral pan Pelinka z Hlavice.  Ale v žádném případě nikdy nedodával vodu do Růtova mlýna. Růtuv mlýn má tlakový vodovod z pramene naproti mlýnu,který je výš než mlýn.

Vodovod na Kostřici vymysleli  J. Koštein a J. Schwarz z Kosrřice a byl to trkač, nikoliv pumpa. Stavbu provedla firma Aussiger ? Náklady vesničané rozpočítali podle počtu osob a zvířat. Jen Josef Eichler ( bylo mu přes 70 roků) nevěřil, že vodovod může fungovat. Tak se dohodl, že zaplatí, až voda poteče. Když po dokončení voda tekla, tak obvinil stavitele z čarodějnictví. Prodloužil si dohodu, že zaplatí, až když voda poteče půl roku. On už nemohl pochopit tento svět. Zemřel v r. 1912. Jeho syn příspěvek na vodovod zaplatil.

Šachta s trkačem, vpravo tzv. větrník.

Vodojem stojí nad vsí, celkově zachovalý. Za vodojemem vlevo střecha seníku, vpravo střechy třetího ovčína a seníku.

. Poblíž pramenné jímky byla ve skále vytesána malá kaplička se sv. obrázkem. Obrázek je zcizený. Zde zahynula paní od blesku. Jméno jsem zatím nezjistil.

Ještě jedna zajímavost na vodvodu je. Co toto místo znám, tak je do trubky do trkače zašroubován šroub s dírkou. Z ní stříká do výše tří metrů vodotrysk. Za ta léta je odplavena zemina a je odkryta samotná trubka. V zimě, za velkých mrazů, se zde vytváří kulisy pro natáčení filmu Mrazík 2. Neznám přesný důvod, ale domnívám se, že tím snižovali tlak v potrubí, nebo je to ochrana proti zámrzu.

V padesátých letech se zde u vojenských statků založil chov ovcí. Nejprve byli postaveny dva ovčíny, pro bahnice a domek pro baču. Poté se dostavil třetí ovčín pro skopce. Opravil se Bergmanův dům (omítka). Poslední obydlený dům byl Eichlerů.

Na fotu je domek, který byl postaven pro rodinu bači Bakoše.

Voják Chovanec, bača Bakoš, švagr Mydlik.

Vyhánění stáda skopců ze třetího ovčína.

Třetí, největší ovčín. Vlevo jeden ze dvou starších.

V tomto domě bydlela rodina bači Hurtuka. Dříve Bergmanovi č.p.3.

Bača Hurtuk.

Pěkně udělaný pozdrav.

Druhé stádo vyráží.

Děvčata z Kostře na vodojemu.

Funkční vozidlo, které zde zůstalo po natáčení filmu.

I hřiště na Kostři bylo.

Pošťák Miler z Vápna. Měl pěkný rajon přes rokli.

Současný stav. Vlevo třetí ovčín, vpravo seník.Mezi nimi stávalo č.p. 1

Sem chodil pan Růta do školky. č.p. 10

Trocha starší historie.

Mateřskou školku v Kostřici založil učitel Rudolf Jíra, tehdy z Proseče. N.J.S. = Národní Jednota severočeská. Děkuji p. Tomkovi.

Více o Rudolfu Jírovi bude v samostatné kapitole.

č.p. 1 Švermovo

č.p 2. zatím foto nemám

Č.p.3. Bergmanovo.

Bermanovo průčelí.

Josef a Božena Bergmanovi.

č.p. 8  Eichlerovo. Vlevo část střechy u Braunsteinů č.p.5

Eichlerův štít

č.p.7.  Bergmanovo (František) , jeho syn Josef.

Návštěva potomků Kosteinových na Kostři.č.p. 11

Na základě tohoto fota kontaktovala p. Havlíková potomky Kosteinových.

Poslali tento pohled na č.p. 11

A tuto nádheru, obrázek ze Staré Kostře. Uprostřed Kosteinovo a vpravo č.p.12 Eichlerovo. Danke.