Vítejte na mém webu

Upozornění. Tyto stránky jsou mé vlastní a nemají nic společného se spolkem Mimoňská historie, webem Zaniklé ralsko či Geoparkem Ralsko. Od výše jmenovaných jsem nikdy nedostal, ani nevyžadoval  žádné informace ke zveřejnění na tomto webu. Naopak.    Zde budete nacházet příběhy z mých toulek, hlavně z krajiny mezi Ralskem a Čertovou zdí. Nazývám ji Zemským rájem. Mojí snahou je přispět troškou k uchování historie míst  a inspirovat k toulkám v tomto kraji. V současnosti vyšlo pár knih a na internetu pár webovek o tomto kraji. Bohužel je v nich dost omylů a nepravd, které se pokusím napravit. Zároveň tímto děkuji Vám všem, kteří jste byli ochotní mi pomoci při hledání a poskytli mi fota, či info k tomuto kraji. Tím chci říci, že toto není jen moje zásluha a že nejsem vševědoucí. Žádná stránka není uzavřená, průběžně je budu doplňovat.  Při popisu míst nebudu uvádět  souřadnice. Ať si každý, kdo má zájem, zažije dobrodružství z hledání. Tento kraj si zaslouží volné toulání krajinou a ne organizování turistiky formou cyklostezek a turistických stezek s infotabulemi. V době internetu a chytrých telefonů a GPS, mi to připadá jako vozit dnes zboží koňskými povozy. Tento tzv. rozvoj turistiky (jde jen o peníze) vede k velkému tlaku na krajinu a její devastaci a "bordelizaci". Příkladem je Český ráj, kde dochází k zákazu vstupu do některých lokalit. A tzv.ochranáři mají zase náplň práce - "honit lidi". To samé, předpokládám, čeká brzo  i tento kraj.  V Kafkově průvodci po Království Českém se uvádí, že klíče od branky na schodech na Stohánek je možné vyzvednout u nadlesního ve Svébořicích. Tak bylo možno zabránit vandalizmu.

Fota v galerii nejsou profesionální, protože foťák nosím malinký, v kapse. Ale mě jde o připomenutí zážitků při toulkách a stará fota jsou tak, jak na nich pracoval čas.

blueboard.cz